Espumisan® L oralne kapi, emulzija, uputstvo za pacijenta